Select the search type
  • Site
  • Web
Search

PARANDALIMI I TRANSMETIMIT TË HIV-IT DHE DROGËS NË MESIN E POPULLSISË REZIDENTE NË ZONËN NDËRKUFITARE


Për ne

Projekti “Parandalimi i transmetimit të HIV-it dhe drogës ndërmjet popullsisë rezidente në zonën ndërkufitare” është një projekt i përpiluar nga dy organizatat implementuese te projektit, OJQ Labyrinth si dhe OJQ HOPS nga shtetet nderkufitare te programit. Ky projekt ka nje kohëzgjatje te implementimit dy vjeçar, pra nga Tetori i vitit 2014 deri në Tetorin e vitit 2016. Përmes ketij projekti synohet që të kontribohet në kohezionin shoqërorë ndërmjet shteteve partnere duke krijuar partneritetin ndërkufitarë në fushën e parandalimit të HIV-it/drogës.  Read more


Abonohu në buletinin tonë