Select the search type
  • Site
  • Web
Search

ПРЕВЕНЦИЈА НА ДРОГИ И ХИВ ТРАНСМИСИЈА ПОМЕЃУ НАСЕЛЕНИЕТО ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ

Заеднички активности

Winter School on drug use and HIV/aids, Kosovo 2016 16.03.2016

Winter School on drug use and HIV/aids, Kosovo 2016

 NGO Labyrinth in cooperation with NGO HOPS from Macedonia have organised the Winter School on drug use and HIV/aids issue. This school was held from the 7th until 11th March at Hotel “AFA” Pristina.
The Summer School "Prevention of HIV and drug use among citizens in border areas" has finished 12.10.2015

The Summer School "Prevention of HIV and drug use among citizens in border areas" has finished

From 5th till 9th of October was held a five-day summer school in Ohrid, within the project "Prevention of HIV and drug use among citizens in border areas." The participants were 30 students/graduates from law school, medical school, social work and social policy, psychology and police academy and security experts and young university graduates from these colleges. Fifteen participants were from Macedonia, also fifteen from Kosovo.
Истражувачките тимови во договори за изработка на компаративна анализа 05.06.2015

Истражувачките тимови во договори за изработка на компаративна анализа

На 4.06.2015 (четврток), во Хотел Порта – Скопје, „ХОПС – Опции за здрав живот Скопје“ во рамките на проектот „Превенција на ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области“, финансиран од Европската Унија, одржа пограничен состанок во Скопје. Цел на состанокот беше споделување искуства и добри практики, користени методологии за теренско истражување, предизвици за време на истражувањето како и дефинирање на следните активности со поставување временска одредница.

Мисли глобално -­ делувај локално 05.06.2015

Мисли глобално -­ делувај локално

Употребата на дрога е глобален проблем. Стигматизацијата е глобален проблем. Дискриминацијата на заболените со ХИВ/СИДА е глобален проблем. Превенција, намалување на стигматизацијата и диксриминацијата секогаш треба да започне во локалната заедница која треба да се бори за универзалните вредности, за обесправените. Локалната заедница мора да најде начини преку кои ќе ги вклучи семејства, наставниците, обучувајќи млади лидери, овозможувајќи лесен пристап до средства за превенција (презервативи, стерилни игли), мотивација.
Одржан пограничен состанок помеѓу       НГО Лабиринт и партнерската организација ХОПС- Опции за здрав живот Скопје 01.04.2015

Одржан пограничен состанок помеѓу НГО Лабиринт и партнерската организација ХОПС- Опции за здрав живот Скопје

На 31ви март (вторник) 2015, се одржауште една планирана средба во рамките на проектот со цел да се подискутира и да се донесат одлуки во однос на тековните и идните активности.

 

RSS
12

Зачленете се билтенот