Select the search type
  • Site
  • Web
Search

PREVENTION OF HIV TRANSMISSIONS & DRUG AMONG RESIDENT POPULATION IN THE CROSS-BORDER AREA

Oko Medjugranicnog Projekta Prevencija Prenosa HIV-a I upotrebe Droge

Projekat “Prevencija prenosa HIV-a I uptrebe droge izmedju  stanovnistva na medjugranicnoj zoni,financiran od UN I nadgledan od Kancelarije Evropske Zajednice na Kosovu, je projekat sacinjen od dve organizacije, NVO Labyrinth I NVO Hops. Ovaj projekat ce se implementirati u roku od dve godine, od Oktobra 2014 godine do Oktobra 2016 godine.

Projekat ce se uglavnom primeniti u medjugranicnim opstinama kao sto su: Opstina Pristine, Gnjilane, Prizrena, Kumanova, Tetova I Gostivara. Cilj ovog projekta je drustvena  kohezija  izmedju partnerskih drzava, ostvarajuci  medjugranicno partnersvo u polju prevencije HIV-a I uptrebe droge. Aktivnosti koje ce se primeniti  u ovom projektu se dele na 4 glavne grupe:

Aktivnosti povecavanja svesti( mediske kampanje, javne debate koji ce se odrzavati u svim opstinama ciljanim ovim projektom. Letne I zimske skole na prevenciji upotrebe droge I prenosa HIV-a.

1. Aktivnosti povezane sa stvaranjem zajednicke strategije u zoni  prevencije HIV-a I upotrebe droge(priprema   analiza kod trajnih mekanizma prevencije prenosa HIV-a , obucavanja na planiranju strategije sa civilnim sluzbenicima na adaptaciji lokalnih strategija I planova, 8 sub-grante za Civilna Drustva u ciljanim opstinam.

2. Aktivnost povecanja kapaciteta sa lokalnim institucijama ( obuke prevencije prenosa HIV-a  I upotrebe droge sa osobljem zatvora, bolnicama, policiskim stanicama, centrima socijalne nege, centrima javnog zdravlja, Ministarstvo Zdravlja, Ministarstvo Rada I Socijalne Pomoci).

3. Aktiviteti promovisanja medjugranicne saradnje u respektivnim zonama( razvijanje web platform, medjugranicni kordinativni sastanci).

 Ciljne grupe

Najugrozenija grupa (korisnici droga, radnici seksa, seksualne manjine, zatvorenici, adolescenti); Civilnadrustva koja se bave naj-ugrozenijem stanovnistvom; opstine; relevantni autoriteti( centri  javnogzdralja, centri socijalne nege, bolnice, zatvori, policiske stanice).

Finalni dobitnici

Stanovnici 8 ciljnih opstina, posebno oni koji su najugrozenjeni .

 Ocenjeni rezultati

Planirani rezultati su:

  • Povecanje javne svesti za prevenciju prenosa HIV-a I upotrebe droge u 8 optina.
  •  Povecaje kapaciteta lokalnih institucija za razvoj postojnih mekanizma za prevenciju prenosa HIV-a I upotrebe droge.
  •  Porast medju granicnih mekanizma za prevenciju prenosa HIV-a I upotrebe droge

Opsta namena

Delovanje u odrzavanju kohezije  izmedju drzava u partnerstvu, stvarajuci medju granicno partnerstvo uzonama  prevencije prenosa HIV-a  I upotrebe droga. Blagostanje gradjana u drustvu nije samo osnovano na bazi kvaliteta javnog vladanja – cesto je pod uticajem  raznih faktora I pod pretnjom kao sto je virus imunitarnog deficiteta coveka (HIV), koji uzrokuje progresivan pad imunitarnog sistema  koji na uzrokuje signifikaciju zrtva na globalnom nivou.

 Specificna namena

Delovanja je porast  prevencije prenosa HIV-a I upotrebe droge za naj -ugrozenije stanovnistvo u odredjenim opstinama; promocija partnerstva izmedju javnog I civilnog sektora u cilju stvaranja trajnih mekanizma za prevenciju upotreba droga( 8 sup. grante za Civilno Drustvo  u ciljaim opstinama);promocija medjugranicne saradnje izmedju lokalnih institucija I organizacija medjuranicnih mesta, kao sretstvo sa vrednostima za razmenu dobrih praktika I postizanje dugorocnih rezultata na regionalnom nivou.

 Nedostatak trajnih mehanizma se lako moze videti kod ophodjenja naj -ugrozenije populacije u drustvu. Ubrizgavanje kod korisnika droga, radnici seksa, seksulani minoriteti, zatvorenici su marginalne grupe drustva, koji su puno puta zrtve diskriminacije I zlostavljamja.. Ovaj projekat nastoji  da ohrabri ove grupe kako bi ucestvolali aktivo u javnom zivotu I u samo-odlucivanju na lokalnom I nacionalnom nivou.

Kao zaklucak se moze reci da delovanje aktivnosti promovise partnerstvo I saradnju izmedju javnih autoriteta I civilnog drustva, sa ciljem povecavanja do maksimuma efekata aktivnosti u postizanju  trajnih razultata. Posebna paznja je data clanovima  marginalnih  grupa u drustvu, tacnije onima koji su kategorisani kao naj- ugrozenija populacija (inficirani sa HIV-om, PIDs, Radnici seksa, seksualne manjine, zatvorenici). Ovo delovanje  ima jedan  sveobuhvatan I senzualan pristup prema ovim marginalnim grupama, koji cilja ne samo na predstavljanju  postojecih pretnji  I tendencijama prema prenosenju HIV –a , nego u isto vreme da ohrabri u aktivnom ucestvovanju u javnom I drustvenom zivotu kao I u procesu samo- odlucivanja na lokalnom I regionalnom nivou.

 

Zapišete se biltena